پیمایشگری برنامه پیمایشگری برنامه
  • آسیب شناسی كلی مقوله برنامه وبودجه دولتی
  • آسیب‌شناسی‌كلی‌مقوله ‌ذیحسابی مالی دولتی
  • اهداف‌، ضرورتهاوالزامات‌ پیمایشگری‌برنامه
دریافت فایل ( حجم فایل ۱۵۱۰ کیلو بایت )

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه