حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

بیمه نخبگان

در این مقاله پس از ارائه یک آسیب شناسی کلی در ارتباط با عدم بسط و گسترش فرهنگ بیمه های اجتماعی در جامعه ،ابتدا این موضوع تبیین می شود که به طور کلی طبقات بالا و متوسط جامعه را مدیران و مالکان بنگاه های اقتصادی( کارفرمایان ) تشکیل می دهند که تأمین کنندگان اصلی منابع سازمان تأمین اجتماعی می باشند و غالب خدمت گیرندگان سازمان تأمین اجتماعی نیز متعلق به طبقات متوسط و پایین جامعه می باشند...

دریافت فایل ( حجم فایل ۰ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟