حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

تامین اجتماعی موبایل

اختراع ماشین بخار را رنسانس صنعتی می دانند، بدین اعتبار كه باعث تغییرات و تحولات وسیعی در تمامی صنایع اعم از تولیدی، حمل و نقل و ... گردید. ولیكن همه می دانیم كه اختراع ماشین بخار تاثیر و تاثرات وسیع تری بر شهرنشینی، روابط كارگر و كارفرما، نظام آموزش و فرهنگ جامعه و ... گذارده است. بعضاً اختراع ماشین بخار را با اختراع كامپیوتر و مالاً اینترنت و موبایل قیاس می كنند، بدینترتیب كه وجه مشترك پدیده های فوق تاثیر گذاری وسیع الطیف آنها بر اقتصاد، فرهنگ، جامعه و ... می باشد.

دریافت فایل ( حجم فایل ۰ کیلو بایت )

سلام به امید روزی که به همت شما بزرگان سازمان کاملا ودر تمام بخشها مخصوصا درمان در تمام قسمتهای بسمارستان درمانگاه اسناد و مدیریت درمان وامورمالی مراکز مستقل اتوماسیون انقلابی را شاهد باشیم موفق باشید
تاریخ نگارش : ۱۳۸۷ زمان نگارش : ۲۳:٤٤:۲۲ توسط :samad samimi
تا 10روز دیگر اتحادیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی آغاز به کارمی کند .ssoir.blogfa.com
تاریخ نگارش : ۱۳۸۷ زمان نگارش : ۱۷:٤۹:۰۵ توسط :کوروش
       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟