حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

طرح سمات

۱-  ایجاد یك امكان ارتباطی تعاملی، مؤثر و سازنده برای شركای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی (بیمه شده، مستمری بگیر ، كارفرما و ...)

۲-   بسط و گسترش فرهنگ ،‌دانش و تولید و نشر محتوا در زمینه بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی اعم از اخبار، قوانین و مقررات، موازین و روالهای اداری

۳-   ایجاد سهولت ، سرعت و عدالت در دسترسی به اطلاعات و اخبار و قوانین و مقررات مورد عمل سازمان تامین اجتماعی

٤- و...

دریافت فایل ( حجم فایل ۳۷٤ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟