حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

ضرورتها ، الزامات و راهکارهای ایجاد رشته تحصیلی تأمین اجتماعی

متاسفانه و بهر تقدیر تاریخچه ای مدون و علمی درخصوص تامین اجتماعی ایران وجود ندارد و مستند سازی جامع و مانع از پیشینه این سازمان در زمینه های قوانین و مقررات ، ساختار ، تیم های مدیریتی، آمار و ارقام كاركردی و عملكردی و حسابهای درآمد و هزینه و روند تغییرات آن در دسترس نمی باشد. ولیكن نگاهی گذرا و اجمالی به بیش از شصت سال فعالیت این مجموعه اقتصادی اجتماعی بزرگ كه بی شك نقش تعیین كننده ای در زندگی نسلهای گذشته ، فعلی و آینده ایران داشته و دارد

دریافت فایل ( حجم فایل ۸۱ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟