حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

انجمن متخصصان تامین اجتماعی ایران

اگرچه نمادها و جلوه هایی از  تامین اجتماعی در باورها و هنجارها ی دینی و ملی ایرانیان دارای ریشه و پیشینه است ولیكن مقوله تامین اجتماعی در ساحت مدرن و امروزین خود، برای كشور ما یك پدیده وارداتی محسوب می شود و بهمین سبب از نظر فرهنگ سازی و آموزشهای عمومی این پدیده، مانند سایر پدیده های وارداتی، دچار نقصان و كاستیهای فراوانی است و اگرچه گستره كاركرد و نیاز به تامین اجتماعی از نظر زمانی و مكانی وسیع و بسط بوده و تمام طول عمر یك انسان و حتی پس از آن را نیز دربر می گیرد ولیكن مقوله تامین اجتماعی در هیچیك از سطوح ابتدایی تا عالی آموزش كشور تدریس نمی شود و بالتبع فارغ التحصیل این رشته یا گرایشهای تامین اجتماعی در رشته هایی مثل مدیریت، اقتصاد و ... نیز وجود ندارد.

برای دریافت فایل این قسمت با ما مکاتبه کنید

كارمند تامين اجتماعي رئيس و كارشناس ارشد اقتصاد بيمه و برنامه ريزي
تاریخ نگارش : ۱۳۸٦ زمان نگارش : ۱۳:۲۹:۱۷ توسط :كمال منافي شيخ سرمست
كارمند تامين اجتماعي رئيس و كارشناس ارشد نظارت و ارزشيابي
تاریخ نگارش : ۱۳۸٦ زمان نگارش : ۱۳:۳۰:۲۸ توسط :علي هاشمي نيا
با سلام و آرزوی موفقیت برای شما همکار ارجمند و گرانمایه. اینجانب نیز با نظر شما در ارتباط با این ایده موافقم .
تاریخ نگارش : ۱۳۸٦ زمان نگارش : ۱۸:٤٤:۵٤ توسط :ناصر ستونه
Hello. seems if you explain complet about this subject and how execute that... we can say about aims. rules. procedures and etc. that related to it . Good luck
تاریخ نگارش : ۱۳۸٦ زمان نگارش : ۲۰:٤۳:٤۷ توسط :jamshid - sheikh
به نظرم تامین اجتماعی حتی در سطح وزارتخانه اش در حد بیمه ها(یا صندوقچه ها)ی کارگری-کشاورزی باقی مانده است.این می تواند نتیجه عوامل ذکر شده در مقاله شما باشد.
تاریخ نگارش : ۱۳۸۷ زمان نگارش : ۱۹:۱۹:۰۳ توسط :r
با سلام یکی ازراه های بسط وتوسعه مبانی تامین اجتماعی وجود انجمن های حرفه ای وتخصصی است که متاسفانه درحوزه تامین اجتماعی جای خالی آن به خوبی احساس می شود شکل گیری چنین انجمنی ضروری است
تاریخ نگارش : ۱۳۸۷ زمان نگارش : ۱٦:٤۵:٤۱ توسط :محمدرضا زاهدی
اتحادیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی آغاز به کار نمود. خوشحال می شویم به ما سر بزنیدhttp://ssoir.blogfa.com/
تاریخ نگارش : ۱۳۸۷ زمان نگارش : ۱۱:۳٤:۰٦ توسط :امیر ارسلان
       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟