حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

ضرورت ها و الزامات بسط حوزه عمل شهرداری ها به عرصه خدمات تأمین اجتماعی

شهرداری ها را شاید بتوان یكی از اولین نهادهای مردمی دانست. شهرداری ها در پیشگامی شكل گیری و پایایی و مانایی كاركرد، از "دولت ها" نیز پیشی گرفته اند. و چه بسا اینكه در بسیاری از مواقع كه دولت ها حضور ندارند (انقلاب،جنگ،كودتا ، حوادث و ...) شهرداری ها به كاركرد و فعالیت خود مشغول می باشند.

دریافت فایل ( حجم فایل ۲٤۸ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟