حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

بیمه وقفی یا وقف بیمه ای

در این مقاله ابتدا به تاریخچه مختصری از "وقف" در تمدن ایرانی و اسلامی پرداخته و كلیاتی درباب وقف و انواع آن ارائه شده و سپس بطور خلاصه نحوه پیدایش بیمه های تجاری در ایران و جهان تشریح می گردد.

آسیب شناسی مقوله وقف در ایران و سبب یابی دلایل عدم اقبال عمومی به این امر خیر بخش بعدی مقاله را تشكیل داده است و این ضرورت را تبیین می كند كه بایستی راهكار و سازو كار نوینی برای جلب توجه مردم به این كار خیر اندیشیده شده و پیاده شود.

دریافت فایل ( حجم فایل ۳۷٦ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟