حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

تخصص های میان رشته ای و حوزه های تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی باگستره فعالیتی وسیعی كه داشته و نیمی از جمعیت كشور راتحت پوشش دارد و عرصه های مختلف "تخصصی" را در ابعاد بیمه ای ، درمانی و سرمایه گذاری و "عمومی" نظیر امور مالی ، حقوقی ، حسابرسی ، ICT، فرهنگی و اجتماعی و ارتباطی و ... را شامل می شود.

دریافت فایل ( حجم فایل ۱۸٤ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟