حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

بانک وقفی ایرانیان

سنت حسنه وقف از دیر باز در فرهنگ ایرانی و اسلامی ریشه دارد و در گذشته های نه چندان دور منابع حاصل از وقف در مصارف خیریه ، نوع دوستی ، امداد رسانی و ... كاركردهای بسیار زیادی داشته است . در حال حاضر اگرچه به اسباب و علل گوناگون ، مقوله وقف از جایگاه و منزلت شایسته و بایسته خود دور افتاده است ولیكن هنوز هم می توان در جای جای كشور ، موقوفات ورقبات فراوانی را مشاهده نمود . كه واقفین و خیرین آنها را از خود به یادگارگذاشته اند تا به مصارف خیر مورد نظر برسد .

دریافت فایل ( حجم فایل ۱۱۷ کیلو بایت )

       نام و نام خانوادگی
       پست الکترونیک
       توضیحات
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟