هماوندی شماره صفر - بهاره
هماوندی شماره صفر - بهاره

فصلنامه هماوندی -  سال اول ـ شمارۀ صفر تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد.

پیش شماره یا شماره صفر نشریه" هماوندی" منتشر شد. البته بعلت ضیق فرصت و مشغله کاری نتوانستم از مشارکت همه همکاران و دوستان بهره بگیرم و بویژه آنکه نمیدانستم میزان و نحوه استقبال از نشریه به چه صورت خواهدبود فلذا در حد دست گرمی و به منظور سنجش میزان مشارکت همکاران با کمک برخی دوستان مطالب آماده شد و پیش شماره یا همان شماره صفر منتشر شد تا ببینیم همت عالی و همیاری و هماوندی دوستان و همکاران و دغدغه مندان حوزه سیاست اجتماعی به چه میزان در" ارائه مطلب" و "آبونمان نشریه "،"قرار دادن لینک نشریه در وبلاگها و سایتها"و"اطلاع رسانی به سایر دوستان"و...به یاری ما می آید. از دوستان گرامی جنابان آقایان تقی پور و لعلی و منوچهری که برای طراحی و آماده سازی سایت و نشریه و... کمک کردند تشکر میکنم و برای تداوم این راه دست یاری همه دوستان را به گرمی میفشارم.

تاریخ نگارش : ۱۳۹۳ زمان نگارش : ۰۹:۰۵:۳۵
       نام و نام خانوادگی
       توضیحات

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟