حاتم بخشی از کیسه کارگران
حاتم بخشی از کیسه کارگران

هفته گذشته معاون وزیر صنایع طی خبری اعلام داشت " برای کمک به واحدهای تولیدی داخلی ، اعطای مهلت پرداخت حق بیمه کارفرما تا چهار ماه " به تصویب کارگروه تخصصی حمایت از تولید متشکل از وزارتخانه های صنایع و معادن ، رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی رسیده و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .
هرچند هنوز جزئیات این استمهال از جمله کارگاه های مشمول ، شمول این استمهال به حق بیمه سهم کارفرما یا اعم حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده و .... منتشر نگردیده است . ولی در حد کلیات نیز این موضوع واجد نقدهایی فراوانی که در این مجال به آن خواهیم پرداخت و پس از دسترسی به جزئیات ، نقد تفصیلی آن ارائه خواهد شد  .
پیرامونی سازمان رو به تزاید است . گزارش های رسمی از افزایش سه درصدی نرخ بیکاری در تهران خبر می دهند و در ۵۰۰ کارخانه حدود ۲۰۰ هزار کارگر بین ۳ تا ۵۰ ماه حقوق دریافت نکرده اند . چک مبادله شده در نظام بانکی ٤۲ درصد کاهش یافته و در مقابل چک برگشتی حدود ۱۰ % افزایش داشته است ( امری که در شرایط جنگ تحمیلی هم سابقه نداشته است) گزارش های بورس از          رو به سقوط بودن ۱۵۰ شرکت بورسی حکایت دارد و فقط ٤۰% ظرفیت تولید کنندگان لوازم خانگی فعال است و ساخت و ساز در تهران ٦۰% کاهش یافته و در حال حاضر ۵٦ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی وجود دارد بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری گردیده و ....
اوضاع و احوال ناگوار فوق را اگر در کنار عدم تعادل گسترده و عمیق منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و نیز تصمیمات و احکام و آراء متواتری بگذاریم که طی سال های اخیر بر خلاف اصول و قواعد بیمه ای اتخاذ و یا صادر شده  است . به نظر می رسد که سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت شکننده ای قرار دارد .
سازمانی که در شرایط حاضر متکفل مستمری ( که غالباً تنها ممر درآمد و محل تأمین معیشت افراد تحت پوشش        می باشد ) حدود یک و نیم میلیون خانوار است و هزینه های درمانی و کوتاه مدت نزدیک به سی میلیون نفر را بایستی تدارک ببیند و مقرری بیمه بیکاری حدود نیم میلیون نفر را بایستی تأمین نماید و هر گونه وقفه و خلل را در ایفای این وظایف و استیفای این تعهدات ، یک مشکل سازمانی نیست بلکه معضل و چالشی ملی است و موجب بروز بحران در جامعه می گردد .

یقه آبی یا سفید :
متأسفانه نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور طی سال های اخیر فقط به یقه سفیدها ( کارفرمایان و طبقات فرادست جامعه ) توجه داشته است . به طوری که اعتصاب نصفه روزه طلا فروشان تهران باعث توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با پشتیبانی تجارب عملی و علمی تمام دنیا  مبتنی بر کارشناسی سه دهه ای می شود و قس علیهذا .
ولی هیچ گاه اینقدر به منافع و مصالح یقه آبی ها ( کارگران و طبقات فرودست جامعه ) بی توجهی نشده است .            ولی نعمت ها رها شده اند و به والا نعمت ها و علیا حضرات ، چسبیده ایم و ندای کوخ نشینان به گوش سنگین متولیان امر نمی رسد و زمزمه ها و نغمه های کاخ نشینان ، گوش نواز مسئولان شده است و طرفه تر آنکه برای جلب رضایت و صیانت از مصالح و منافع یقه سفیدها ، دست در جیب یقه آبی ها می کنیم .
متن کامل مقاله را در قسمت مقالات به همین نام بخوانید

تاریخ نگارش : ۱۳۸۸ زمان نگارش : ۲۱:۱۱:۰۷
       نام و نام خانوادگی
       توضیحات

۱

۲

۳

صفحه

۱

۲

۳

صفحه
تایید و نمایش
تایید و نمایش
حذف نظر
حذف نظر
هشدار
آیا مایل به حذف نظر فوق هستید ؟