حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

طلایه داری طلایه داری

ضرورتها و الزامات ایجاد و استقرار شبکه نظام تدبیر (مستشارات عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در دستگاههای اجرائی تحت عنوان "معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی"

توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۲۱٦ کیلو بایت )