حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

جای خالی مدیریت دانش در تامین اجتماعی جای خالی مدیریت دانش در تامین اجتماعی

در مقطعی از تاریخ ایران سه سازمان در عرصه های صنعت ، فرهنگ و اجتماع شکل گرفتند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تامین اجتماعی که هر یک در حوزه خود اثرات ماندگاری بر جای گذاشتند که پرداختن به همه آنها در این مقال و مجال نمی گنجد.

توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۲۲٦ کیلو بایت )