حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

درمان سازمان تأمین اجتماعی درمان سازمان تأمین اجتماعی

گویی سازمان تأمین اجتماعی قرار نیست به آرامش برسد و عده ای نمی خواهند این سازمان خدمات رسان اجتماعی به متن باز گردد و کماکان می خواهند آنرا "درحاشیه" نگهدارند. این سازمان با گذار از شرایطی که در دولت نهم و دهم برایش رقم زدند و طی یک دهه اخیر ۳ بار وزارتخانه‏اش عوض شد، ۵ بار اساسنامه‏اش تغییر کرد و ۸ بار مدیر عامل آن تعویض شد، مدتی است که تلاش می کند به وظیفه اصلی خود که همانا ارائه خدمات و تعهدات قانونی به واجدین شرایط و ذینفعان اصلی می باشد، پرداخته و از ورود به منازعات و کشمکش های گروهی، سیاسی ، باندی و ... اجتناب و احتراز نماید. این سازمان در طی دوره گذار از دولت قبل به سمت حاکمیت تعقل، تدبیر و اعتدال تلاش نمود به رغم شرایط نامناسب اقتصادی، رکود- تورمی، مضایق و محدودیتهای دولت در تأمین منابع، عدم تأدیه مطالبات سنواتی و جاری سازمان تأمین اجتماعی از دولت و... به ‏سختی نسبت به تأمین مالی و مدیریت گردش وجوه اقدام نماید.

توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۱۲۸ کیلو بایت )