حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

غفلت مدیریتی غفلت مدیریتی


یکی از محاسن نوروز آئین باستانی ایرانیان اینست که فرصتی را برای تدبر در سالی که گذشت و سالهایی که گذشته است فراهم می آورد. بی شک سازمان تأمین اجتماعی در گذر تاریخی و سیر تطور خویش فراز و نشیب های فراوانی را بخود دیده است. پدیده ای وارداتی که ریشه در گذشته دارد. برای تأمین اجتماعی شواهد و قرائنی شبه بیمه ای و مبتنی بر توزیع ریسک در هنجارهای باستانی تمدن ایران بر شمرده اند:

توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۲۱٤ کیلو بایت )