حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

کاپیتولاسیون بانکی کاپیتولاسیون بانکی
مدتی است که عده‏ای بدنبال این هستند که بانک رفاه کارگران را از دست سازمان تأمین اجتماعی و ٤۰ میلیون سهامدار آن خارج سازند و برای تحقق امیال و مقاصد خود به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی استناد می کنند و می گویند سهام سازمان تأمین اجتماعی بایستی در بانک رفاه کارگران به کمتر از ۱۰% تقلیل یابد در حالی که سازمان تأمین اجتماعی اساساً دولتی نیست که بخواهد مشمول واگذار‏یها ذیل اصل ٤٤ قانون اساسی باشد. جالبتر آنکه در همان قانون مورد استناد برای خارجی ها هیچ سقف سهام قائل نشده و خارجی ها می توانند بدون هیچ حد و مرزی در ایرا ن صاحب بانک شوند.
توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۱۳۱ کیلو بایت )