حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

«فتانت یا فطانت غربی ها و غرب زده ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی» «فتانت یا فطانت غربی ها و غرب زده ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی»
چندی است یکی از میراث های بجای مانده از دولت قبل یعنی تبدیل پوشش بیمه های اجتماعی به حسابهای انفرادی(تبدیل سیستم بیمه ای ازDB به DC) از طریق گروهی از کارگزاران دولت قبلی مطرح شده و می شود. افرادی که در دولت فعلی بر مصدر کار مانده و پس از طی دوره گذار به نشو و نما و ترمیم و تثبیت جایگاه خود و بسط و تعمیم رویکردهای دولت قبلی می پردازند. بایستی توجه داشت تبدیل سیستم های بیمه ای موجود از DB به DC آنهم نه در یک نظام چند لایه و نه در سطوح بالاتر و مکمل آن، یک ترجمه ناقص و با تأخیر از نسخه های غربی است که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ""OECD توصیه کرده اند.
توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۲۱۵ کیلو بایت )